هتلی که روحتان را تازه میکند + تصاویر

 تصاویری بی نظیر از هتل دل آستیئتا در کشور کلومبیا ، این هتل بخاطر فضای روح نوازی که دارد هر ساله برای پذیرش مهمانان خود لیستی طویل در صف انتظار تشکیل میدهد .

 تصاویری بی نظیر از هتل دل آستیئتا در کشور کلومبیا ، این هتل بخاطر فضای روح نوازی که دارد هر ساله برای پذیرش مهمانان خود لیستی طویل در صف انتظار تشکیل میدهد .

۹ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI