مقبره صدام حسین در عراق + تصاویر

ظهور۱۲ : مقبره ای که برای صدام حسین ، دیکتاتور سال های گذشته عراق ایجاد شده است ، هنوز هم برخی دوست داران حزب بعث و این دیکتاتور که عامل بمباران های شیمیایی ایران بود برای طلب مغفرت بر سر مزار وی حاضر میشوند .

ظهور۱۲ : مقبره ای که برای صدام حسین ، دیکتاتور سال های گذشته عراق ایجاد شده است ، هنوز هم برخی دوست داران حزب بعث و این دیکتاتور که عامل بمباران های شیمیایی ایران بود برای طلب مغفرت بر سر مزار وی حاضر میشوند .

۷ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI