بازگشت عماد مغنیه در سیدنی + عکس

صبح دیروز چهارشنبه ۲۸ آگوست ۲۰۱۳ تصویری از «شهید عماد مغنیه» در یک ایستگاه قطار در “سیدنی” استرالیا دیده شد. نصب کنندگان این تصاویر در زیر آن نوشته اند: “عماد بر می گردد”.

صبح دیروز چهارشنبه ۲۸ آگوست ۲۰۱۳ تصویری از «شهید عماد مغنیه» در یک ایستگاه قطار در “سیدنی” استرالیا دیده شد.

نصب کنندگان این تصاویر در زیر آن نوشته اند: “عماد بر می گردد”.

۷ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI