آموزش دفاع شخصی زنان در نیروی هوایی + عکس

آموزش دفاع شخصی به زنان داوطلب در نیروی هوایی ارتش انگلیس. ۱۹۴۲

آموزش دفاع شخصی به زنان داوطلب در نیروی هوایی ارتش انگلیس. ۱۹۴۲

۷ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI