جدول کامل لیگ برتر فوتبال ایران تا هفته ششم

  تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز ۱ فولاد ۶ ۵ ۰ ۱ ۹ ۵ ۴ ۱۵ ۲ استقلال ۶ ۵ ۰ ۱ ۱۳ ۷ ۶ ۱۴ ۳ نفت تهران ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۰ ۶ ۴ ۱۳ ۴ سپاهان ۶ ۳ ۱ ۲ ۸ ۶ ۲ ۱۰ ۵ […]

  تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
۱ فولاد ۶ ۵ ۰ ۱ ۹ ۵ ۴ ۱۵
۲ استقلال ۶ ۵ ۰ ۱ ۱۳ ۷ ۶ ۱۴
۳ نفت تهران ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۰ ۶ ۴ ۱۳
۴ سپاهان ۶ ۳ ۱ ۲ ۸ ۶ ۲ ۱۰
۵ پرسپوليس ۶ ۳ ۱ ۲ ۴ ۲ ۲ ۱۰
۶ تراکتورسازي ۶ ۲ ۳ ۱ ۶ ۴ ۲ ۹
۷ سايپا ۶ ۲ ۳ ۱ ۳ ۴ ۱- ۹
۸ صباي قم ۶ ۲ ۱ ۳ ۶ ۷ ۱- ۷
۹ گسترش فولاد ۶ ۱ ۳ ۲ ۷ ۸ ۱- ۶
۱۰ ذوب آهن ۶ ۱ ۳ ۲ ۴ ۷ ۳- ۶
۱۱ داماش گيلان ۶ ۱ ۳ ۲ ۶ ۷ ۱- ۵
۱۲ راه‌آهن سورينت ۶ ۱ ۲ ۳ ۵ ۶ ۱- ۵
۱۳ استقلال خوزستان ۶ ۱ ۲ ۳ ۸ ۱۰ ۲- ۵
۱۴ ملوان ۶ ۱ ۲ ۳ ۳ ۵ ۲- ۴
۱۵ مس ۶ ۰ ۴ ۲ ۱ ۴ ۳- ۴
۱۶ فجر سپاسي ۶ ۱ ۱ ۴ ۴ ۹ ۵- ۴

 

۷ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI