میرحسین موسوی و غرضی در کنارهم + عکس

ظهور۱۲ : تصویر بالا مربوط به دوران نخست وزیری میرحسین موسوی میباشد که در جلسه ای همراه با سید محمد غرضی در حال صحبت درباره مشکلات جنگ بوده است .

ظهور۱۲ : تصویر بالا مربوط به دوران نخست وزیری میرحسین موسوی میباشد که در جلسه ای همراه با سید محمد غرضی در حال صحبت درباره مشکلات جنگ بوده است .

۶ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI