پیرزن ۱۰۱ ساله ای که شاخ دارد + عکس

یک پیرزنه ۱۰۱ ساله که روی سرش شاخ رشد می‌کند

یک پیرزنه ۱۰۱ ساله که روی سرش شاخ رشد می‌کند

۴ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI