فیلم جدید از جنایت تکفیری‌ های القاعده در سوریه

اخیرا فیلمی در اینترنت از جنایت تکفیری‌ های وابسته به القاعده در غرب عراق نزدیک مرز سوریه منتشر شده است. در این جنایت هولناک، تروریست‌ها ۳ راننده کامیون سوری را فقط به دلیل علوی بودن به قتل می‌رسانند. … دانلود ویدئو

اخیرا فیلمی در اینترنت از جنایت تکفیری‌ های وابسته به القاعده در غرب عراق نزدیک مرز سوریه منتشر شده است. در این جنایت هولناک، تروریست‌ها ۳ راننده کامیون سوری را فقط به دلیل علوی بودن به قتل می‌رسانند.

دانلود ویدئو

۴ شهریور ۱۳۹۲ |
KHAMENEI