مردی که قلبش در شکم اش قرار دارد + تصاویر اختصاصی

یک مرد چینی که در یک کارخانه ای در این کشور مشغول به کار است دارای قلبی است که ممکن است با یه ضربه وی را به کشتن دهد. دلیل این امر فقدان وجود قفسه سینه است ، وی در حالی بیست و چهارمین سال از عمر خود را طی میکند و این بیماری نایاب […]

یک مرد چینی که در یک کارخانه ای در این کشور مشغول به کار است دارای قلبی است که ممکن است با یه ضربه وی را به کشتن دهد.

دلیل این امر فقدان وجود قفسه سینه است ، وی در حالی بیست و چهارمین سال از عمر خود را طی میکند و این بیماری نایاب مادرزادی را به دوش میکشد که قرار است طی عملی به حالت طبیعی همانند دیگر انسان ها بازگردد .

۲ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI