پشت صحنه مناظره تلوزیونی امروز شبکه یک/تصاویر

مناظره تلوزیونی در مورد مسائل مختلف کشور هر جمعه بعد از ظهر از شبکه یک سیما پخش می شود.

مناظره تلوزیونی در مورد مسائل مختلف کشور هر جمعه بعد از ظهر از شبکه یک سیما پخش می شود.

۲ شهریور ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI