آخرين برادر شاه سعودی عربستان درگذشت

مساعد بن عبدالعزيز برادر ناتني عبدالله بن عبدالعزيز درگذشت و بدين ترتيب شاه عربستان تنها پسر بازمانده از بنيانگذار سلسله پادشاهي آل سعود در عربستان شد. مســـاعد فرزند يازدهـــــم عبدالعزيز و سومين پسر او بود كه در سال‌جاري فوت مي‌كند. پيش از او «بدر» در اوايل ماه آوريل و «سطام» در فوريه گذشته از دنيا […]

مساعد بن عبدالعزيز برادر ناتني عبدالله بن عبدالعزيز درگذشت و بدين ترتيب شاه عربستان تنها پسر بازمانده از بنيانگذار سلسله پادشاهي آل سعود در عربستان شد.

مســـاعد فرزند يازدهـــــم عبدالعزيز و سومين پسر او بود كه در سال‌جاري فوت مي‌كند. پيش از او «بدر» در اوايل ماه آوريل و «سطام» در فوريه گذشته از دنيا رفته بودند. مساعد به سبب بيماري دراز مدت در حيات سياسي عربستان حضور چشمگيري نداشت. سرشناس‌ترين فرزندش، عبدالرحمن رئيس باشگاه الهلال است.

كهولت سن و درگذشت تعداد زيادي از شاهزادگان سعودي، مسأله انتقال قدرت به نسل جوان آل سعود در محافل سياسي و خصوصي را مطرح كرده است.

۳۱ مرداد ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI