احمدی نژاد دولت را با تورم ۴۴ درصد تحویل روحانی داد

نرخ تورم از ۴/۱۵ درصد در تير ۱۳۸۴ به ۵/۳۷ درصد در تير سال جاري رسيده است.تورم نقطه به نقطه نيز با جهشي بي‌سابقه از ۷/۱۱ درصد تير ۸۴ خود را به ۴۴ درصد در تير ۹۲ رسانده است افزايش قيمت اثاث و لوازم خانه در نخستين ماه شروع به كار دولت نهم ۱/۱۴ درصد […]

نرخ تورم از ۴/۱۵ درصد در تير ۱۳۸۴ به ۵/۳۷ درصد در تير سال جاري رسيده است.تورم نقطه به نقطه نيز با جهشي بي‌سابقه از ۷/۱۱ درصد تير ۸۴ خود را به ۴۴ درصد در تير ۹۲ رسانده است

افزايش قيمت اثاث و لوازم خانه در نخستين ماه شروع به كار دولت نهم ۱/۱۴ درصد بود ولي در آخرين ماه كاري دولت دهم به ۱/۸۲ درصد رسيده است

بیشترین میزان افزایش شاخص کل بهای کالاها و خدمات متعلق به استان البرز با ۹/۲ درصد و کمترین آن مربوط به استان‌های اصفهان و قزوین هر یک معادل ۴/۰ درصد بوده است

جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور از اقدام اضطراری دولت برای اشتغال خبر داد که همه افرادی که کارشان را از دست داده اند طبق این برنامه بر سرکار باز خواهند گشت

۳۱ مرداد ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI