پلیس انگلیس همکار اسنودن را بازداشت گرد + عکس

پلیس انگلیس با استفاده از قانون به اصطلاح مبارزه با تروریسم اقدام به بازداشت روزنامه نگاری کرد که از طریق اسنودن اسناد محرمانه جاسوسی امریکا را منتشر کرده بود. دیوید میراندا، روزنامه‌نگار بازداشت‌شده همکار گلن گرین والد، روزنامه نگار روزنامه گاردین است که در دو ماه گذشته با همکاری ادوارد اسنودن، مأمور سابق سیا، اقدام به افشای […]

پلیس انگلیس با استفاده از قانون به اصطلاح مبارزه با تروریسم اقدام به بازداشت روزنامه نگاری کرد که از طریق اسنودن اسناد محرمانه جاسوسی امریکا را منتشر کرده بود.

دیوید میراندا، روزنامه‌نگار بازداشت‌شده همکار گلن گرین والد، روزنامه نگار روزنامه گاردین است که در دو ماه گذشته با همکاری ادوارد اسنودن، مأمور سابق سیا، اقدام به افشای اسناد محرمانه جاسوسی امریکا از کشورهای مختلف جهان کرد‌ه‌بود.

۳۰ مرداد ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI