سازمان بازرسی کل کشور به دنبال تخلفات کمیته استیناف فدراسیون فوتبال

سازمان بازرسی کل کشور، اسناد کمیته استیناف فدراسیون فوتبال را از ساختمان فدراسیون خارج کرد. بعد از شایعات فراوانی که در مورد تخلفات انجام شده در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به گوش رسید و همچنین شکایات و گلایه‌های فراوان بازیکنان و مربیان شاغل در لیگ‌های مختلف فوتبال نسبت به احکام این کمیته، روز گذشته ماموران […]

سازمان بازرسی کل کشور، اسناد کمیته استیناف فدراسیون فوتبال را از ساختمان فدراسیون خارج کرد.

بعد از شایعات فراوانی که در مورد تخلفات انجام شده در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به گوش رسید و همچنین شکایات و گلایه‌های فراوان بازیکنان و مربیان شاغل در لیگ‌های مختلف فوتبال نسبت به احکام این کمیته، روز گذشته ماموران سازمان بازرسی کل کشور وارد ساختمان فدراسیون شده و اسناد مورد نیاز خود را از کمیته استیناف دریافت کردند و به‌صورت مهر و موم به سازمان متبوعشان منتقل کردند.

این نخستین‌بار است که سازمان بازرسی به مسائل مربوط به فوتبال کشورمان ورود کرده و قصد بازرسی از اسناد موجود در این کمیته را دارد تا یک بار برای همیشه تکلیف شکایات متعدد و شایعات موجود در مورد این کمیته پرحاشیه را به اتمام برساند.

شنیده‌ایم ماموران سازمان بازرسی، رسیدگی به این پرونده را به‌صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده‌اند و قصد دارند در نخستین فرصت ممکن، نظر خود را راجع به مسائل موجود بیان کنند.

منبع : صابر پیربرناش از روزنامه ایران

۲۹ مرداد ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI