صحبت های جنجالی سرپرست وزارت علوم در فتنه ۸۸/فیلم

خبرگزاری نسیم فیلم اظهارات جعفر توفیقی در تحصن سال ۸۸ مسجد دانشگاه تهران را منتشر کرد. وی در این فیلم می‌گوید: در این انتخابات رای مردم به نفع کسانی دستکاری شد که حریم اخلاق و ادب را شکستند. دانلود ویدئو

خبرگزاری نسیم فیلم اظهارات جعفر توفیقی در تحصن سال ۸۸ مسجد دانشگاه تهران را منتشر کرد.

وی در این فیلم می‌گوید: در این انتخابات رای مردم به نفع کسانی دستکاری شد که حریم اخلاق و ادب را شکستند.

دانلود ویدئو

۲۹ مرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI