فوائد سکوت از نگاه اسلام

در برخی از روایات آمده که سکوت و خاموشی از سخن گفتن بهتر است: ۱) رسول خدا فرمود: «نجاهُ الْمؤمن فی حفْظِ لسانِهِ.» نجات مؤمن در حفظ زبان اوست. ۲) امام صادق علیه السّلام فرمود: «قال لُقمان لابْنهِ یا بُنیَّ! أنْ کُنت زَعَمْت أنَّ الْکلامَ منْ فِضَّهٍ فَانَّ السُّکوت من ذَهبٍ.» لقمان به فرزندش گفت: […]

در برخی از روایات آمده که سکوت و خاموشی از سخن گفتن بهتر است:

۱) رسول خدا فرمود: «نجاهُ الْمؤمن فی حفْظِ لسانِهِ.» نجات مؤمن در حفظ زبان اوست.

۲) امام صادق علیه السّلام فرمود: «قال لُقمان لابْنهِ یا بُنیَّ! أنْ کُنت زَعَمْت أنَّ الْکلامَ منْ فِضَّهٍ فَانَّ السُّکوت من ذَهبٍ.» لقمان به فرزندش گفت: فرزند عزیزم! اگر گمان می‌کنی سخن گفتن، نقره است به درستی که سکوت، طلاست.

۳) رسول خدا فرمود: «منْ سَرَّهُ انْ یَسْلم فَلْیلزم الصَّمْتَ.» کسی که می‌خواهد سالم بماند باید سکوت کند.

۴) شخصی خدمت رسول خدا صلّی ا… علیه وآله و سلّم رسید و گفت: «اخْبرنی عنِ الْاسلام بِامرٍ لا اسْئَلُ عنْهُ احداً بعْدک، قال: قُل امنْتُ بِا… ثُم اسْتَقِمْ؟ قلتُ فما أتَّقی؟ فَأؤمأَ بیَدِهِ الی لسانِهِ.» درباره اسلام (و دستورهای آن) مطالبی بفرمایید که بدان عمل کنم و نیازی نباشد که از دیگران در این باره بپرسم. پیامبر اکرم فرمود: بگو به خدا ایمان آوردم و در این راه استوار باش. دیگر بار پرسیدم از چه چیز خود را حفظ کنم؟ پیامبر (ص)به زبان خود اشاره کرد، یعنی از زبانت بترس و آن را کنترل کن.

بر چسب ها
۲۷ مرداد ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI