دادگاهی حسنی مبارک به دلائل امنیتی عقب افتاد

محاکمه حسنی مبارک، رییس‌جمهوری سابق مصر که قرار بود روز چهار شنبه ۱۸اوت برگزار شود، به دلایل امنیتی تا یکشنبه آینده (۲۵ اوت) به تعویق افتاده است. مبارک قرار بود روز یکشنبه ۲۷مرداد با اتهام فساد مالی و مشارکت در کشتار معترضان در جریان قیام مردمی سال ۲۰۱۱ محاکمه شود. بر‌اساس گزارش‌های قبلی قرار بود […]

محاکمه حسنی مبارک، رییس‌جمهوری سابق مصر که قرار بود روز چهار شنبه ۱۸اوت برگزار شود، به دلایل امنیتی تا یکشنبه آینده (۲۵ اوت) به تعویق افتاده است.

مبارک قرار بود روز یکشنبه ۲۷مرداد با اتهام فساد مالی و مشارکت در کشتار معترضان در جریان قیام مردمی سال ۲۰۱۱ محاکمه شود.

بر‌اساس گزارش‌های قبلی قرار بود در دادگاه روز یکشنبه حبیب العدلی، وزیر کشور دولت مبارک، جمال و علاء دو پسر مبارک و شش‌نفر از مقامات امنیتی دوران حکومت مبارک هم حضور داشته باشند که به دلیل اوضاع جاری کشور هیچ‌کدام در جلسه امروز حاضر نشدند.

۲۷ مرداد ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI