۳۰ هزار تومن پول موبایل برای کارمندان دولتی

بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور، پرداخت هزینه تلفن همراه مدیران و کارمندان دولت تا ۳۰هزار تومان در ماه از بودجه دولت مجاز شد. هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، […]

بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور، پرداخت هزینه تلفن همراه مدیران و کارمندان دولت تا ۳۰هزار تومان در ماه از بودجه دولت مجاز شد.

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را تصویب کرد.

برپايه اين گزارش در سال گذشته نیز سقف پرداخت هزینه تلفن همراه مدیران و کارکنان دولت مبلغ ۳۰۰ هزار ریال تعیین شده بود. همچنين پرداخت کمک هزینه تلفن‌همراه تا سیصد هزار ریال (۳۰۰ هزار ریال) در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان مجاز است.

۲۶ مرداد ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI