وسعت دریاچه ارومیه ۹۰ کیلومتر افزایش یافت

وسعت دریاچه ارومیه از مهرماه سال گذشته تاکنون به میزان ۹۰ کیلومتر افزایش یافته و هم اکنون ۶۰/۱۲ میلیارد مترمکعب آب در این دریاچه وجود دارد. سطح آب این دریاچه نیز ۲۴ سانتیمتر افزایش یافته است. وزارت نیرو اعلام کرد: اگرچه از ابتدای سال آبی جاری تاکنون وسعت دریاچه ارومیه حدود ۹۰ کیلومتر مربع افزایش […]

وسعت دریاچه ارومیه از مهرماه سال گذشته تاکنون به میزان ۹۰ کیلومتر افزایش یافته و هم اکنون ۶۰/۱۲ میلیارد مترمکعب آب در این دریاچه وجود دارد. سطح آب این دریاچه نیز ۲۴ سانتیمتر افزایش یافته است.

وزارت نیرو اعلام کرد: اگرچه از ابتدای سال آبی جاری تاکنون وسعت دریاچه ارومیه حدود ۹۰ کیلومتر مربع افزایش یافته است اما حجم فعلی آب موجود در دریاچه ارومیه نیز ۶۰/۱۲ میلیارد مترمکعب گزارش شده در حالی که میزان آب موجود در دریاچه در زمان مشابه سال آبی گذشته ۸۳/۱۱ میلیارد مترمکعب بود.

برپایه این گزارش، وسعت دریاچه ارومیه هم اکنون ۹۴/۳۴۷۶ کیلومترمربع گزارش شده که در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته ۹۹/۸۹ کیلومترمربع افزایش یافته است. البته وسعت دریاچه ارومیه در زمان مشابه سال آبی گذشته ۹۵/۳۳۸۶ کیلومترمربع گزارش شده بود. همچنین براساس این گزارش، سطح فعلی آب دریاچه ارومیه در مقایسه با سال آبی گذشته ۲۴ سانتیمتر افزایش یافته است. تراز سطح آب دریاچه ارومیه در حال حاضر ۸۷/۱۲۷۰ متر اعلام شده و این در حالی است که تراز آب سطح دریاچه ارومیه در مدت مشابه سال آبی گذشته، ۶۳/۱۲۷۰ متر بوده است.

۲۶ مرداد ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI