برتری فکری دختران نسبت به پسران

به گزارش ظهور۱۲ به نقل از باشگاه خبرنگاران : یافته های جدید دانشمندان نشان می دهد ساختار طبیعت مغز در پسرها و دخترها با هم کاملا متفاوت است و تمام تفاوت ها و رفتارهای آن ها به دلیل تفاوت در ساختار مغزی آن هاست بنا بر همین تفاوت ها مطالعات اخیر نشان داد که پسرها […]

به گزارش ظهور۱۲ به نقل از باشگاه خبرنگاران : یافته های جدید دانشمندان نشان می دهد ساختار طبیعت مغز در پسرها و دخترها با هم کاملا متفاوت است و تمام تفاوت ها و رفتارهای آن ها به دلیل تفاوت در ساختار مغزی آن هاست

بنا بر همین تفاوت ها مطالعات اخیر نشان داد که پسرها فقط از قسمت هایی از مغز خو د استفاده می کنند و دخترها قادرند در یک زمان از قسمت های مختلف مغز خود استفاده کنند.

گفتنی است مغز دخترها در طول سنین مختلف نیز رشد می کند اما رشد مغز پسرها بسیار کمتر است.

گفتنی است هنگام تصمیم گیری ها جریان ها و خون در مغز دخترها بیشتر است و این مقدار در پسرها کمتر است.

مغز دخترها نسبت به پسرها فعال تر است از این رو خانم ها راحت تر می توانند با تمام پسرها و محیط شان ارتباط برقرار کنند.

۲۳ مرداد ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

نويسنده ديدگاه :منطقی

خوبه . شما که دارین خوب تشویق میکنین. زنا و دخترا هم راحتر با پسرا ارتباط برقرار کنند

KHAMENEI