مجرم فتنه ۸۸ در ضیافت شام نمایندگان با وزرا + عکس

جهانبخش خانجانی(نفر وسط با پیراهن صورتی) ، سخنگوی وزارت کشور در دوران اصلاحات که در فتنه ۸۸ به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهور یاسلامی و تشویش اذهان عمومی محاکمه و به ۶ سال حبس محکوم شده بود. اعترافات خانجانی در دادگاه در قالب […]

جهانبخش خانجانی(نفر وسط با پیراهن صورتی) ، سخنگوی وزارت کشور در دوران اصلاحات که در فتنه ۸۸ به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهور یاسلامی و تشویش اذهان عمومی محاکمه و به ۶ سال حبس محکوم شده بود.

اعترافات خانجانی در دادگاه در قالب کتاب «نقش حزب کارگزان در فتنه ۸۸» منتشر شده است.

۲۳ مرداد ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI