تصویری از درگیری فیزیکی در مجلس دوره ریاست هاشمی رفسنجانی/عکس

۲۳ مرداد ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI