جدول قیمت گوشی های ارزان در بازار

نام برند و مدل قیمت Samsung E1200M ۶۱,۰۰۰ Dimo Afra ۶۸,۰۰۰ Dimo Zarin ۶۸,۰۰۰ Dimo Homa ۶۸,۰۰۰ Marshal ME-355 ۷۵,۰۰۰ Nokia 100 ۷۶,۰۰۰ Nokia 105 ۷۷,۰۰۰ Miniyator M1 ۸۳,۰۰۰ GLX Mini ۸۶,۰۰۰ Samsung E1190 ۸۸,۰۰۰ GLX H1 ۸۹,۰۰۰ GLX H3 ۸۹,۰۰۰ GLX H4 ۸۹,۰۰۰ Marshal ME-357 ۸۹,۰۰۰ Marshal ME-356 ۸۹,۰۰۰ GLX 6610 ۹۲,۰۰۰ Nokia 101 […]

نام برند و مدل

قیمت

Samsung E1200M

۶۱,۰۰۰

Dimo Afra

۶۸,۰۰۰

Dimo Zarin

۶۸,۰۰۰

Dimo Homa

۶۸,۰۰۰

Marshal ME-355

۷۵,۰۰۰

Nokia 100

۷۶,۰۰۰

Nokia 105

۷۷,۰۰۰

Miniyator M1

۸۳,۰۰۰

GLX Mini

۸۶,۰۰۰

Samsung E1190

۸۸,۰۰۰

GLX H1

۸۹,۰۰۰

GLX H3

۸۹,۰۰۰

GLX H4

۸۹,۰۰۰

Marshal ME-357

۸۹,۰۰۰

Marshal ME-356

۸۹,۰۰۰

GLX 6610

۹۲,۰۰۰

Nokia 101

۹۲,۰۰۰

GLX W003

۹۵,۰۰۰

Miniyator M2

۹۹,۰۰۰

Dimo Aria

۱۰۹,۰۰۰

GLX W002

۱۰۹,۰۰۰

GLX T3

۱۱۵,۰۰۰

Marshal ME-360

۱۱۵,۰۰۰

Samsung E1282T

۱۲۵,۰۰۰

Dimo Dena

۱۲۹,۰۰۰

Nokia 110

۱۲۹,۰۰۰

Nokia 112

۱۳۵,۰۰۰

Samsung E2252

۱۳۹,۰۰۰

Marshal ME-359

۱۳۹,۰۰۰

Samsung E2202

۱۴۵,۰۰۰

Huawei G5520

۱۴۵,۰۰۰

Huawei G5510

۱۴۵,۰۰۰

Marshal ME-358A

۱۴۹,۰۰۰

Dimo Abshar II

۱۵۲,۰۰۰

Nokia Asha 205

۱۶۸,۰۰۰

GLX T1

۱۶۹,۰۰۰

LG A290

۱۷۵,۰۰۰

Samsung C3330 Champ 2

۱۷۹,۰۰۰

Nokia C2-05

۱۸۲,۰۰۰

Huawei G6608

۱۹۹,۰۰۰

Nokia 206

۱۹۹,۰۰۰

GLX Luster

۱۹۹,۰۰۰

GLX Best

۲۰۰,۰۰۰

Samsung Rex 60 C3312R

۲۰۴,۰۰۰

Nokia X2-02

۲۰۵,۰۰۰

Nokia Asha 200

۲۰۸,۰۰۰

Nokia Asha 202

۲۰۹,۰۰۰

 
۱۶ مرداد ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI