سایت تهران پرس به دلیل انتشار تصویر غیرواقعی عذرخواهی کرد + عکس

سایت تهران پرس نوشت: در روزهای گذشته تصویری بر خروجی سرویس عکس خبرگزاری مهر منتشر شد که هر بیننده ای با دیدن آن ذهنش به سمت و سویی روانه شد که در نگاه نخست بسیار متاثر کننده بود. اما صبح امروز مطلبی به دستم رسید که دیدن آن برایم بسیار تعجب آور و از سویی […]

سایت تهران پرس نوشت: در روزهای گذشته تصویری بر خروجی سرویس عکس خبرگزاری مهر منتشر شد که هر بیننده ای با دیدن آن ذهنش به سمت و سویی روانه شد که در نگاه نخست بسیار متاثر کننده بود. اما صبح امروز مطلبی به دستم رسید که دیدن آن برایم بسیار تعجب آور و از سویی بسیار ناراحت کننده بود. تصویری که با زیرکی و انتخاب یکی ازشات های پیاپی توسط عکاس، انتخاب و در ذهن بیننده اینگونه متصور می کرد که فرد در حال کشیدن چیزی شبیه پیپ است ولی وقتی تصاویر پس و پیش آن منتشر شد چیز دیگری نمایان شد.

در اینجا لازم می دانم به عنوان نویسنده آن مطلب در وهله نخست و به نمایندگی از رسانه ولایی و انقلابی تهران پرس که وظیفه خود می داند در مقابل هر منکری بنا به وظیفه شرعی و دینی بایستد با همان اقتدار و شجاعت در صورت بروز اشتباه تقصیرعذر نماید و ازآقای ابوالحسن داوودی به دلیل انتشار چنین خبری که خداوند شاهد و گواه بر نیت قلبی ما بر آن است و نه آن چیزی که برخی رسانه ها از این امر به معروف و نهی از منکر به نوعی به نفع جریان خود از آب گل آلود ماهی بگیرند عذر خواهی نماییم.

۹ مرداد ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI