حرکت جالب نخست وزیر بر روی همسرش/عکس

نخست وزیر جدید استرالیا و همسرش برای بازدید از نیروهای نظامی این کشور به طور غیرمنتظره وارد افغانستان شدند.

نخست وزیر جدید استرالیا و همسرش برای بازدید از نیروهای نظامی این کشور به طور غیرمنتظره وارد افغانستان شدند.

۸ مرداد ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

نويسنده ديدگاه :jahadi

صفحه ویژه مقاومت اسلامی با ویدیوهای جدید در باره روز جهانی قدس در صو المسضعفین
http://mostazafin.tv/moghavamateslami

KHAMENEI