پرونده فساد ۳ نماینده بر روی میز کار مجلس

ملک شاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال گذشته بود كه موضوع پرونده چند نماينده مجلس در پرونده فساد بزرگ بانكي از سوي قاضي افتخاري مطرح و در رسانه ها منعكس شد. براي همين كميسيون قضايي براي پيگيري از پرونده ها از دادستان كل و وزير دادگستري خواسته است […]

ملک شاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال گذشته بود كه موضوع پرونده چند نماينده مجلس در پرونده فساد بزرگ بانكي از سوي قاضي افتخاري مطرح و در رسانه ها منعكس شد. براي همين كميسيون قضايي براي پيگيري از پرونده ها از دادستان كل و وزير دادگستري خواسته است براي توضيحات به كميسيون قضايي بيايند.

علت اين حضور هم به دليل بررسی ضعيف این پرونده و اعتراض نمايندگان بوده است.

ابوالفضل ابوترابي در گفتگو با خبرنگار مهر هم در مورد حضور اين چهره و مسئول قضايي در كميسيون گفت: متاسفانه دادستان كل اعلام كردند كاري دارند و نتوانستند در جلسه حاضر شوند براي همين جلسه به هفته آِينده موكول شد. ولي همچنان اين پرونده در كميسيون مطرح و مفتوح است.

۷ مرداد ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI