حضور شجریان و رضا یزدانی در جام ستارگان/عکس

همایون شجریان و رضا یزدانی در جام ستارگان شرکت کردند. در این جام برخی خانندگان و بازیگران دیگر نیز حضور داشتند.

همایون شجریان و رضا یزدانی در جام ستارگان شرکت کردند. در این جام برخی خانندگان و بازیگران دیگر نیز حضور داشتند.

۴ مرداد ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI