به داد ۹۰ کارمند اخراجی دانشگاه آزاد دزفول برسید/متن نامه

به گزارش ظهور۱۲ ، دیروز ایمیلی از فردی به نام گمنام به دستمان رسید که در آن با طرح مشکل اخراج ۹۰ نفر از کارمندان از ما درخواست کمک کرده بودند . رسانه ظهور۱۲ بنا به وظیفه شرعی متن این ایمیل را منتشر میکند شاید فرجی حاصل گردد . امیدواریم مسئولان استان ، با کمک […]

به گزارش ظهور۱۲ ، دیروز ایمیلی از فردی به نام گمنام به دستمان رسید که در آن با طرح مشکل اخراج ۹۰ نفر از کارمندان از ما درخواست کمک کرده بودند . رسانه ظهور۱۲ بنا به وظیفه شرعی متن این ایمیل را منتشر میکند شاید فرجی حاصل گردد .

امیدواریم مسئولان استان ، با کمک ارگان های مربوطه جلسه ای را برای حل مشکل این عزیزان که در این شرایط بیکار شده اند ترتیب دهند .

۴ مرداد ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI