خاتمی و سید حسن خمینی در کنار دختر امام راحل(ره) + عکس

در جشنواره اخلاق و نیایش از فاطمه طباطبایی همسر مرحوم سید احمد خمینی و مادر سیدحسن خمینی تقدیر شد.

در جشنواره اخلاق و نیایش از فاطمه طباطبایی همسر مرحوم سید احمد خمینی و مادر سیدحسن خمینی تقدیر شد.

۴ مرداد ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI