قتل دانشمند ایرانی مقابل چشمان دختر ۴ ساله و همسرش + عکس

شهید داریوش رضایی نژاد در بهمن سال۵۶ در شهرستان آبدانان استان ایلام به دنیا آمد، رضایی نژاد از دانشمندان هسته ای ایران بود که در ۱ مرداد ۱۳۹۰ توسط سرویس جاسوسی اسرائیل (موساد) ترور و به قتل رسید

شهید داریوش رضایی نژاد در بهمن سال۵۶ در شهرستان آبدانان استان ایلام به دنیا آمد،

رضایی نژاد از دانشمندان هسته ای ایران بود که در ۱ مرداد ۱۳۹۰ توسط سرویس جاسوسی اسرائیل (موساد) ترور و به قتل رسید

۱ مرداد ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI