تبلیغات شرکت آلمانی دردسرساز شد + عکس

ظهور۱۲ : این تبلیغ که میخواهد تیز بودن تیغ خود را با قطعه کردن پرندگان به نمایش بگذارد مورد انتقاد گروه های حامی حیوانات در دنیا قرار داده است .

ظهور۱۲ : این تبلیغ که میخواهد تیز بودن تیغ خود را با قطعه کردن پرندگان به نمایش بگذارد مورد انتقاد گروه های حامی حیوانات در دنیا قرار داده است .

۳۰ تیر ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI