باغ معلق واقعی در انگلستان + تصاویر

فرد ويلي ، مرد ۶۹ ساله انگبيسي است كه بر سردر خانه خود بيش از ۱۰۰۰ گل نگهداري مي كند تا چهره خانه اش را به يكي از عجايب هفتگانه جهان يعني باغ معلق بابل باستان تشبيه كند. اين مرد روزانه بيش از يك ساعت از وقت خود را صرف نگهداري از گل ها مي […]

فرد ويلي ، مرد ۶۹ ساله انگبيسي است كه بر سردر خانه خود بيش از ۱۰۰۰ گل نگهداري مي كند تا چهره خانه اش را به يكي از عجايب هفتگانه جهان يعني باغ معلق بابل باستان تشبيه كند.

اين مرد روزانه بيش از يك ساعت از وقت خود را صرف نگهداري از گل ها مي كند.

۲۸ تیر ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI