بر روی پرده کعبه چه نوشته شده است ؟ + عکس

روي پرده خانه كعبه اين آيه از قرآن حك شده كه:«نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُــورُ الرَّحِـــيمُ» بندگانم را آگاه كن كه من بخشنده مهربانم.

روي پرده خانه كعبه اين آيه از قرآن حك شده كه:«نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُــورُ الرَّحِـــيمُ» بندگانم را آگاه كن كه من بخشنده مهربانم.

۲۸ تیر ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI