دفاع همه جانبه سید محمد خاتمی از جمهوری اسلامی ایران + فیلم

ظهور۱۲ : ویدئویی از سخنرانی سید محمد خاتمی ، رئیس جمهور پیشین ایران در استان کرمانشاه ، وی در این سخنرانی به صورت تمام قد از مبانی جمهوری اسلامی دفاع میکنید و مسئله غرب گرایی را شکست خورده میپندارد. دانلود ویدئو صحبت های سید محمد خاتمی

ظهور۱۲ : ویدئویی از سخنرانی سید محمد خاتمی ، رئیس جمهور پیشین ایران در استان کرمانشاه ، وی در این سخنرانی به صورت تمام قد از مبانی جمهوری اسلامی دفاع میکنید و مسئله غرب گرایی را شکست خورده میپندارد.

دانلود ویدئو صحبت های سید محمد خاتمی

۲۷ تیر ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI