عکسهای تجمع سینماگران مقابل خانه سینما

صبح امروز سه شنبه جمعی از سینما گران مقابل خانه سینما تجمع کردند.

صبح امروز سه شنبه جمعی از سینما گران مقابل خانه سینما تجمع کردند.

۲۵ تیر ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

نويسنده ديدگاه :حسین

اینا با این سر و وضع میخوان از فرهنگ ما در برابر تهاجم فرهنگی غرب محافظت کنن؟!!!!
خدایا از اینها به تو پناه می برم.

نويسنده ديدگاه :ح

اینا دشمن این ملتن اگه واقعا دنبال این بودن که فقط در خانه سینما بازشه که بلندگو دستشون نمیگرفتند و جلو دوربین جنگولک بازی در نمی اوردند.

KHAMENEI