تمام معوقات بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی تسویه شد

علی روحبخش با تأکید بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۹۲ گفت: براساس مصوبه دولت و تصویب هیئت امنا و هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان از اول فروردین ماه سال جاری ابلاغ و در تیرماه سال جاری اجرایی شد. وی با اشاره به اینکه این میزان […]

علی روحبخش با تأکید بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۹۲ گفت: براساس مصوبه دولت و تصویب هیئت امنا و هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان از اول فروردین ماه سال جاری ابلاغ و در تیرماه سال جاری اجرایی شد.

وی با اشاره به اینکه این میزان افزایش حقوق برای مستمری بگیران، بازنشستگان و از کار افتادگان این سازمان لحاظ شده است، اظهار داشت: حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از پنجم هر ماه و براساس حروف الفبا پرداخت می‌شود و با توجه به اینکه پرداخت معوقات بازنشستگان از دهم تیرماه آغاز شد، بازنشستگان و مستمری بگیران که قبل از دهم حقوق خود را دریافت کردند در تاریخ دهم تیرماه می‌توانستند نسبت به دریافت ما به التفاوت افزایش حقوق خود مراجعه کنند و مابقی نیز حقوق و مابه التفاوت افزایش حقوق خود را یکجا دریافت کردند.

معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی اذعان داشت: آخرین مرحله پرداخت حقوق و مطالبات بازنشستگان در تیرماه انجام شده و بازنشستگان هیچ گونه معوقه و طلبی از سازمان تأمین اجتماعی ندارند.

وی در خصوص پرداخت حقوق بازنشستگان در ماه‌های آینده یادآور شد: حقوق مرداد ماه با اعمال افزایش ۲۵ درصدی به بازنشستگان پرداخت خواهد شد.

روحبخش با اشاره به پرداخت ۲ هزار و ۵۰۰ میلیاردی به بازنشستگان خاطرنشان کرد: کل پرداختی سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بابت اعمال افزایش حقوق و یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بابت حقوق تیرماه بازنشستگان بوده است.

۲۴ تیر ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI