ماشین سواری محمدرضا شاه در کنار پادشاه عربستان/عکس

۲۴ تیر ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI