اینترنت در ایران بدون فیلترینگ شد !

به گزارش ظهور۱۲ به نقل از قانون آنلاین : کاربران اینترنت در ایران برای دقایقی اینترنت بدون فیلتر را تجربه کردند.این اتفاق در حالی بود که برای دقایقی تمامی سایت های فیلتر شده بدون محدودیت در دسترس قرار گرفت. هنوز علت این امر مشخص نیست اما به نظر موضوع فنی بوده و باید آن را […]

به گزارش ظهور۱۲ به نقل از قانون آنلاین : کاربران اینترنت در ایران برای دقایقی اینترنت بدون فیلتر را تجربه کردند.این اتفاق در حالی بود که برای دقایقی تمامی سایت های فیلتر شده بدون محدودیت در دسترس قرار گرفت. هنوز علت این امر مشخص نیست اما به نظر موضوع فنی بوده و باید آن را از این نظر بررسی کرد.

شایان ذکر است که پس از دقایقی دوباره همه چیز به روال سابق بازگشت.

۲۳ تیر ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI