نظر قرآن درباره دوست دختر

وحید یامین پور در صفحه شخصی اش در فیس بوک با تیتر “ نظر قرآن درباره دوست دختر ” نوشت : با دخترانی که روابط دوستی مخفیانه‌ای با دیگران داشته‌اند، ازدواج نکنید… «فانکحوهن باذن اهلهن و اتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غیر مسافحات و لا متخذات اخدان»(مائده – ۵) یعنی آنان را با اجازه خانواده هایشان […]

وحید یامین پور در صفحه شخصی اش در فیس بوک با تیتر “ نظر قرآن درباره دوست دختر ” نوشت : با دخترانی که روابط دوستی مخفیانه‌ای با دیگران داشته‌اند، ازدواج نکنید… «فانکحوهن باذن اهلهن و اتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غیر مسافحات و لا متخذات اخدان»(مائده – ۵) یعنی آنان را با اجازه خانواده هایشان به همسری خود در آورید.

مهرشان را به طور پسندیده به آنان بدهید (به شرط آن که) پاکدامن باشند و زناکار و دوست گیران پنهانی نباشند.

درجایی دیگر می‌فرماید: با زنان پاکدامن مسلمان ازدواج کنید. خود نیز پاکدامن باشید، نه زناکار و نه آن که زنان را در پنهانی دوست خود بگیرید: «… ولا متخذی اخدان …»(نساء – ۲۴)

پی نوشت: درباره ی رابطه ی مجازی و فیسبوکی با جنس مخالف، فهم و برداشت از آیات با خودتان

۲۲ تیر ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI