جدیدترین قیمت انواع خودرو در ۱۷ تیر ۹۲

قیمت کارخانه قیمت بازار ( تومان ) نام خودرو ۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ — وانت باردو ۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید ۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید ۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز ۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ ۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز ۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ — (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز […]

قیمت کارخانه قیمت بازار ( تومان ) نام خودرو
۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ وانت باردو
۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید
۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید
۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز
۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ ۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال سفارشی
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی
۲۰٫۶۲۰٫۰۰۰ ۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰ SE سمند
۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ دوگانه سوز LX سمند
۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ LX سمند
۲۶٫۷۰۰٫۰۰۰ یورو ۴ LX سمند
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ MUX سمند سورن
۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ با رینگ معمولی MUX سمند سورن
۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ELX سمند سورن
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ با رینگ معمولی ELX سمند سورن
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ با تریم بژ ELX سمند سورن
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن
۲۴٫۲۸۰٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ بدون مالتی پلکس EF7 سمند
۲۴٫۵۳۰٫۰۰۰ ۲۸٫۳۰۰٫۰۰۰ مالتی پلکس EF7 سمند
۲۷٫۹۸۰٫۰۰۰ با داشبورد جدید یورو ۴ EF7 سمند
۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ دوگانه سوز EF7 سمند
۲۸٫۶۹۰٫۰۰۰ دوگانه سوز یورو ۴ EF7 سمند
۲۵٫۱۸۰٫۰۰۰ ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ GLX 405 پژو
۲۶٫۶۶۰٫۰۰۰ ۲۸٫۲۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز
۲۶٫۵۶۷٫۰۰۰ ۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU5 پژو
۲۳٫۱۱۰٫۰۰۰ ۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ با استاندارد یورو ۲ SLX پژو
۳۱٫۲۸۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس معمولی / دوگانه سوز
۲۹٫۹۷۰٫۰۰۰ ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال
۳۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ LX TU5 پژو پارس
۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس
۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ آپشن جدید ELX پژو پارس
۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک
۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۷٫۲۰۷٫۰۰۰ ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ
۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۴٫۹۹۲٫۰۰۰ ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک
۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ دنده ای
۲۹٫۵۷۰٫۰۰۰ ۳۲٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶ رانا
۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ E1 تندر
۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ E2 تندر
۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر دوگانه سوز / تیپ
۴۷٫۰۳۶٫۰۰۰ ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ با دو ایربگ E2 تندر اتوماتیک
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۴۰۷ فول آپشن
۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵
۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸
۱۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸
۱۲۸٫۶۰۳٫۰۰۰ ۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات فول
۱۳۹٫۱۵۶٫۶۵۰ ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۳۲
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ LE پراید ۱۳۲
۱۵٫۰۸۲٫۰۰۰ ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۳۲
۱۴٫۵۹۱٫۰۰۰ ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۳۲
۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰ پایه گازسوز SL پراید ۱۳۲
۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۴۱
LE پراید ۱۴۱
۱۴٫۲۱۳٫۰۰۰ ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۴۱
۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۴۱
۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۱۱
۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ LE پراید ۱۱۱
۱۵٫۲۶۸٫۰۰۰ ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۱۱
۱۴٫۷۷۶٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۱۱
۱۴٫۴۷۴٫۰۰۰ ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۳۱
۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ پایه گازسوز SL پراید ۱۳۱
۱۴٫۹۶۷٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۳۱
۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ LE پراید ۱۳۱
۱۶٫۷۷۴٫۰۰۰ ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ پایه گازسوز LE پراید ۱۳۱
۱۵٫۷۶۷٫۰۰۰ ۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۳۱
۱۷٫۲۶۷٫۰۰۰ ۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰ پایه گازسوز EX پراید ۱۳۱
SL تیبا
۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ EX تیبا
LX تیبا
۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ ۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ SX تیبا یورو ۴
۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریو / آپشن دار
ریو اتوماتیک
۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف
۲۶٫۳۲۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا
۲۵٫۹۱۰٫۰۰۰ ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا دوگانه سوز
۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹
۷۲٫۸۲۹٫۰۰۰ ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ تک کابین اتاق جديد
۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ دوکابین .اتاق جديد
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۱۱ جدید C5
۲۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مورانو ۲۰۱۲
۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ HIGH نیسان تینا / فول
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ MID / نیسان تینا
۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ HIGH نیسان قشقایی
۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی
ماکسیما معمولی . بهترین رنگ
۷۴٫۴۰۰٫۰۰۰ ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول
۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید
توقف تولید مگان ۲۰۰۰ دنده ای
۶۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۱۶۰۰ / فول
توقف تولید ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2
۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2
۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ پارس تندر . اتاق جدید
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . یورو ۴ E1
۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته اتوماتیک
۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته معمولی
۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۵۲۰ آی
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۶۲۰
۴۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۴۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰
۳۵٫۹۹۰٫۰۰۰ ۳۳٫۸۰۰٫۰۰۰ جک توجوی هاچ بک
۳۷٫۵۶۰٫۰۰۰ ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ جک توجوی صندوقدار
۵۱٫۸۲۰٫۰۰۰ ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ J5 جک
۶۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X60
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ لوبو
۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار
۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار
۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار
مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک
۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک
۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید
۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی
توقف فروش ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹
۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا ۲ فول
۲۵٫۷۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین
۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز
۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین
۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز
۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۵ تن بدون کاربری
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۶ تن بدون کاربری
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۸ تن بدون کاربری
۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ مینی بوس ایسوزو مدل سحر
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا تک کابین
۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل
۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل
۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰ MVM 110 /سه سیلندر
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهار سیلندر
۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک
۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ آپشن دار / MVM 530
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ MVM 530
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۸٫۶۰۰٫۰۰۰ هاچ بک / MVM 315
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ صندوقدار / MVM 315
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۱٫۸۰۰٫۰۰۰ X33 _ تیگو
۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی
Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی
۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک
Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک
۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده اتوماتیک  ۲۰۰۹
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸
۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی موسویی
۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی معمولی
۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ G5
۱۷ تیر ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI