۲۰۱۳ سال ساعت های SmartWatch خواهد شد + تصاویر

ظهور۱۲ : مدت هاست که دنیای تجارت انواع ساعت ها با کلاسی خاص به راه خود ادامه میدهد اما پس از ورود ساعت های هوشمند این بازار دچار تحول اساسی شده است. تقریبا همه شرکتهای الکترونیک روی یک ساعت اسمارت کار میکنند. کارشناسان معتقدند ۲۰۱۳ سال Smart Watch است. خراب بودن بازار کامپیوترهای خانگی ، […]

ظهور۱۲ : مدت هاست که دنیای تجارت انواع ساعت ها با کلاسی خاص به راه خود ادامه میدهد اما پس از ورود ساعت های هوشمند این بازار دچار تحول اساسی شده است.

تقریبا همه شرکتهای الکترونیک روی یک ساعت اسمارت کار میکنند. کارشناسان معتقدند ۲۰۱۳ سال Smart Watch است. خراب بودن بازار کامپیوترهای خانگی ، شرکتها را وادار کرده روی یک مدل جدید و چیزی که تا به حال نبوده است ، کار کنند. کارشناسان حجم بازار این ساعتها را ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ در سال تخمین میزنند.

مدلهای مختلف شرکتها را در ادامه میبینیم .

Wryst Variance

i’m Watch

Pebble

Sony Smartwatch

Ventura Sparc Sigma MGS

MetaWatch

WIMM One Watch

Motorola MotoActv

۱۶ تیر ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI