ذکری که ده درخت در بهشت را برایمان سبز می کند

چون این مطلب را شنید، عرض کرد: من این نخلستان را برای فقرا از مسلمانان صدقه قرار دادم. به گزارش ظهور۱۲، جهان، جام نیوز نوشت: در کتاب عدة الداعی مروی است که رسول خدا(ص) عبور کرد به مردی که در نخلستان درخت نخل می کاشت، فرمود: راهنمایی کنم تو را به درختی که ثابت تر […]

چون این مطلب را شنید، عرض کرد: من این نخلستان را برای فقرا از مسلمانان صدقه قرار دادم.
به گزارش ظهور۱۲، جهان، جام نیوز نوشت: در کتاب عدة الداعی مروی است که رسول خدا(ص) عبور کرد به مردی که در نخلستان درخت نخل می کاشت، فرمود:

راهنمایی کنم تو را به درختی که ثابت تر باشد اصل آن و پاکیزه تر باشد میوه آن و زودتر برسد و باقی تر باشد از درختان دیگر؟
عرض کرد: بلی.

فرمودند: در هر صبح و شام بگو «الحمدلله و لااله الّاالله و الله اکبر» ده درخت در بهشت از انواع میوه ها برای تو سبز می گردد.

چون این مطلب را شنید، عرض کرد: من این نخلستان را برای فقرا از مسلمانان صدقه قرار دادم.

۱۳ تیر ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI