۴۲ قلم کالایی که منتظر گرانی هستند

به گزارش مهر، بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۷ تیر ماه ۹۲ را اعلام کرد. بر اساس این گزارش تغییرات نرخ ۴۲ قلم کالای اساسی منتشر شده است. در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای تمام اقلام این گروه بدون تغییر بود. […]

به گزارش مهر، بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۷ تیر ماه ۹۲ را اعلام کرد. بر اساس این گزارش تغییرات نرخ ۴۲ قلم کالای اساسی منتشر شده است.

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای تمام اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ افزایش جزئی یافت و شانه‌ای ۷۴۰۰۰ الی ۹۳۰۰۰ ریال فروش می‌رفت. در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو افزایش داشت. در گروه حبوب، قیمت نخود،‌لویبا چشم بلبلی،‌لویبا سفید و لویبا قرمز افزایش یافت و بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هلو عرضه نمی‌شد و گوجه سبز عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه وسبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایین قرار داشتند،‌به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌گردید.

میوه فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه قیمت گوجه سبز و هلو افزایش ولی بهای سایر الام این گروه کاهش داشت. درگروه سبزی‌های تازه قیمت کدو سبز و سبزی‌های برگی افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه کاهش یافت.

در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و بهای گوشت مرغ افزایش داشت. در هفته مورد بررسی، قیمت قند،‌شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.

* لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، درگروه لبنیات بهای تمام اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل ۰/۲ درصد افزایش یافت.

* برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۱ /۱ درصد و ۶/۱ درصد افزایش داشت. درگروه حبوب،‌قیمت نخود معادل ۱/۰ درصد،‌لویبا چشم بلبلی ۱/۶ درصد،‌لوبیا سفید ۰/۳ درصد و لویبا قرمز ۰/۲ درصد افزایش یافت و بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود.

* میوه ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه‌های تازه قیمت گوجه سبز معادل ۲/۴ درصد وهلو ۹/۲ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰/۶ درصد تا ۷/۹ درصد کاهش داشت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت کدو سبز معادل ۲/۵ درصد و سبزی‌های برگی ۱/۱ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰/۴ درصد تا ۶/۲ درصد کاهش یافت.

* گوشت قرمز و گوشت مرغ

در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و بهای گوشت مرغ معادل ۹/۳ درصد افزایش داشت.

* قند ، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد بررسی قیمت قند،‌شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.

براساس این گزارش متوسط قیمت گروه لبنیات در هفته مذکور نسبت به هفته مشابه سال قبل ۴۳٫۴ درصد، تخم مرغ ۶۸٫۳ درصد، برنج ۶۳٫۶ درصد، گروه حبوب ۱۰۷٫۳ درصد، گروه میوه های تازه ۲۶٫۱ درصد،سبزی های تازه ۷۲٫۸ درصد، گوشت قرمز ۵۶٫۲ درصد، گوشت مرغ ۱٫۹ درصد قند و شکر ۴۱٫۸ درصد، چای ۱۰۰٫۵ درصد و روغن نباتی ۵۸٫۲ درصد افزایش یافته است.

۱۱ تیر ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI