شروع پرواز زائران حج تمتع از ۱۹ شهریور

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: پرواز زائران حج تمتع از ۱۹ شهریور از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) منتقل می شود. کاپیتان حمیدرضا پهلوانی در مصاحبه اختصاصی با واحد مرکزی خبر گفت : همه پروازهای خارجی از اول تیر به فرودگاه امام منتقل شده است. وی همچنین به لغو مجوز پرواز […]

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: پرواز زائران حج تمتع از ۱۹ شهریور از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) منتقل می شود.

کاپیتان حمیدرضا پهلوانی در مصاحبه اختصاصی با واحد مرکزی خبر گفت : همه پروازهای خارجی از اول تیر به فرودگاه امام منتقل شده است.

وی همچنین به لغو مجوز پرواز ۸ شرکت هواپیمایی در روز گذشته اشاره کرد و افزود: ۷ شرکت دیگر نیز ۳ تا ۶ ماه فرصت گرفته است هواپیماهای جدید به کار بگیرد که در صورت عمل نکردن به این تکلیف پروانه آنها نیز لغو خواهد شد.

کاپیتان پهلوانی همچنین به ورود ۹ هواپیمای جدید مسافری به صنعت هواپیمایی کشور اشاره کرد و گفت : با ورود این هواپیماها ظرفیت صندلی های هواپیمایی کشور ۱۹۵۰ صندلی افزایش یافت.

وی افزود : امسال همچنین ۳ فروند هواپیما از ناوگان خارج شده است.

۱۱ تیر ۱۳۹۲ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI