دانلود سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور،مهدویت و رسانه

دانلود سخنرانی اقای علی اکبر راعفی پور با موضوع مهدویت و رسانه تاریخ این سخنرانی مربوط به ۲۸ مهر ۱۳۹۱ میباشد دانلود مستقیم / لینک کمکی / لینک کمکی

دانلود سخنرانی اقای علی اکبر راعفی پور با موضوع مهدویت و رسانه

تاریخ این سخنرانی مربوط به ۲۸ مهر ۱۳۹۱ میباشد

دانلود مستقیم / لینک کمکی / لینک کمکی

۴ تیر ۱۳۹۲ |
KHAMENEI