دومین گروه توریست های ایرانی وارد مصر شدند

ظهور۱۲ : دومین تیم گردشگران ایرانی شامل ۱۳۰ گردشگر صبح امروز وارد مصر شد. به گزارش خبرگزاری فارس، دومین تیم گردشگران ایرانی شامل ۱۳۰ گردشگر صبح امروز تهران را به مقصد آسوان مصر ترک کرده و وارد این کشور شد. اولین گروه گردشگران ایرانی ۱۰ فرودین ماه سال جاری به مصر رفته و در مدت […]

ظهور۱۲ : دومین تیم گردشگران ایرانی شامل ۱۳۰ گردشگر صبح امروز وارد مصر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، دومین تیم گردشگران ایرانی شامل ۱۳۰ گردشگر صبح امروز تهران را به مقصد آسوان مصر ترک کرده و وارد این کشور شد.

اولین گروه گردشگران ایرانی ۱۰ فرودین ماه سال جاری به مصر رفته و در مدت ۷ روز اقامت در این کشور از مکان ها و شهرهای مختلف مصر دیدن کردند که قاهره نیز از جمله آنها بود.

شرکت «ایرممفیس» مصر پروازهای خود به تهران برای جذب گردشگران ایرانی به منظور سفر به جنوب مصر پس از دو ماه وقفه را ازسر گرفت.

گردشگران ایرانی قرار است از مناطق توریستی جنوب مصر، سواحل اسوان و الاقصر دیدن کنند.

۱۱ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI