برترین شرکت های ADSL در سال ۹۲ معرفی شدند

ظهور۱۲ : برترین ارائه‌دهندگان اینترنت در اردیبهشت ماه امسال معرفی شدند. به گزارش ایسنا، بنا بر بررسی‌های صورت گرفته در حجم دو مگابیت اردیبهشت ماه امسال شرکت‌های برتر به شرح زیر بوده‌اند: بازه زمانی ۱ تا ۸ صبح بازه زمانی ۸ صبح تا ۱۶ بازه زمانی ۱۶ تا ۲۴ پارس آنلاین آسیا تک آسیا تک […]

ظهور۱۲ : برترین ارائه‌دهندگان اینترنت در اردیبهشت ماه امسال معرفی شدند.

به گزارش ایسنا، بنا بر بررسی‌های صورت گرفته در حجم دو مگابیت اردیبهشت ماه امسال شرکت‌های برتر به شرح زیر بوده‌اند:

بازه زمانی ۱ تا ۸ صبح بازه زمانی ۸ صبح تا ۱۶ بازه زمانی ۱۶ تا ۲۴
پارس آنلاین آسیا تک آسیا تک
نداگستر صبا شاتل توسعه رسانه پاسارگارد
عصر انتقال داده‌ها (عصر تلکام) شاتل
پارس آنلاین نداگستر صبا

بنا بر بررسی‌های صورت گرفته توسط مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما) در حجم یک مگابیت هم شرکت‌هایی که پر سرعت‌ترین اینترنت را در دومین ماه سال در اختیار کاربران خود قرار داده‌اند به شرح زیر هستند:

بازه زمانی ۱ تا ۸ صبح بازه زمانی ۸ صبح تا ۱۶ بازه زمانی ۱۶ تا ۲۴
شاتل پارس آنلاین نداگستر صبا
آسیا تک شاتل ‌آسیا تک
‌آسیا تک شاتل
توسعه رسانه پاسارگارد  
نداگستر صبا پارس‌ آنلاین

اما در حجم ۵۱۲ کیلوبیت نیز شرکت‌های برتر از این قرار بوده‌اند:

بازه زمانی ۱ تا ۸ صبح بازه زمانی ۸ صبح تا ۱۶ بازه زمانی ۱۶ تا ۲۴
آسیا تک آسیا تک آسیا تک
پارس آنلاین شاتل شاتل
شاتل توس آشنا توس آشنا
داتک
پارس آنلاین
ارتباطات فن آوا

بنا بر بررسی‌های صورت گرفته در حجم ۲۵۶ کیلوبیت نیز شرکت‌های زیر عنوان پرسرعت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند:

بازه زمانی ۱ تا ۸ صبح بازه زمانی ۸ صبح تا ۱۶ بازه زمانی ۱۶ تا ۲۴
پارس آنلاین شاتل شاتل
شاتل پارس آنلاین

اما در حجم ۱۲۸ کیلوبیت نیز برترین خدمات توسط شرکت‌های زیر ارائه شده است:

بازه زمانی ۱ تا ۸ صبح بازه زمانی ۸ صبح تا ۱۶ بازه زمانی ۱۶ تا ۲۴
آسیا تک آسیا تک آسیا تک
شاتل شاتل شاتل

به گزارش ایسنا، در حجم ۶۴ کیلوبیت نیز در تمامی ساعات روز شرکت شاتل پرسرعت‌ترین خدمات را در اختیار کاربران خود قرار داده و در این بخش از شرکت دیگری نام برده نشده است.

۱۱ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI