طرفدار متعصب محسن رضایی در تجمع تبلیغاتی هواداران+عکس

نخستین تجمع تبلیغاتی هواداران محسن رضایی نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شب گذشته در میدان ونک و منطقه شیان تهران برگزار شد.

نخستین تجمع تبلیغاتی هواداران محسن رضایی نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شب گذشته در میدان ونک و منطقه شیان تهران برگزار شد.

۱۰ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI