علی کریمی: بايد ببينيم رويانيان جرات دارد به دايي چک هاي دستفروشان را بدهد!؟

علي کريمي نسبت به صحبت‌هاي مديرعامل پرسپوليس در جمع هواداران واکنش نشان داد. به گزارش ظهور۱۲ ، علي کريمي در واکنش به صحبت هاي مديرعامل پرسپوليس که در جمع هواداران از او انتقاد کرده بود در کد هواداري خود نوشت: رويانياني که حرف هايش به ساعت نمي کشد و خودش تکذيب مي کند ارزش فکر […]

علي کريمي نسبت به صحبت‌هاي مديرعامل پرسپوليس در جمع هواداران واکنش نشان داد.

به گزارش ظهور۱۲ ، علي کريمي در واکنش به صحبت هاي مديرعامل پرسپوليس که در جمع هواداران از او انتقاد کرده بود در کد هواداري خود نوشت:

رويانياني که حرف هايش به ساعت نمي کشد و خودش تکذيب مي کند ارزش فکر کردن ندارد.

وي افزود: بايد ببينيم رويانيان جرات دارد به دايي چک هاي دستفروشان را بدهد!؟

۱۰ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI