دومین پیام علی کریمی علیه رویانیان!

علي کريمي دومين پيام خود را عليه مديرعامل پرسپوليس صادر کرد. به گزارش ظهور۱۲، علي کريمي که به نظر مي رسد از اظهارات محمد رويانيان عليه خود ناراحت است دومين پيام خود را در کد هواداري خود صادر کرد که به شرح زير است: « آخر چقدر دروغ، چقدر بازي کردن با افکار مردم؟ خدا […]

علي کريمي دومين پيام خود را عليه مديرعامل پرسپوليس صادر کرد.

به گزارش ظهور۱۲، علي کريمي که به نظر مي رسد از اظهارات محمد رويانيان عليه خود ناراحت است دومين پيام خود را در کد هواداري خود صادر کرد که به شرح زير است:

« آخر چقدر دروغ، چقدر بازي کردن با افکار مردم؟ خدا ناصر حجازي را بيامرزد که خوب حرفي مي زد. بعضي از مديران فقط بلدند از روي کتاب خوب حرف بزنند و چيزي از خود براي نشان دادن ندارند. حرف هاي زيادي براي گفتن هست اما هواداران ما خسته شده اند از اين همه حرف و وعده و وعيد. قضاوت با خود شما.

اميدوارم ديگر به پر و پاي من نپيچد!»

۱۰ خرداد ۱۳۹۲ |
KHAMENEI